Modlitwa za wstawiennictwem św. Teresy z Lisieux

Modlitwa za wstawiennictwem św. Teresy z Lisieux Święta Tereso, Co mogę Panu Jezusowi podarować? Jakimi czynami Jego serce uradować? By nie pamiętał o moich złościach? By mi pomagał zawsze w trudnościach? Czy wystarczy uczyć się pilnie, z lenistwem walczyć usilnie?...