Patroni

Patroni – dzieci fatimskie, Matka Boża Fatimska

Patroni – dzieci fatimskie, Matka Boża Fatimska

Patronami naszego dzieła w szczególności są dzieci fatimskie i Matka Boża Fatimska.

Od początku to Oni tchną siłę i wiarę w powodzenie tego dzieła. To Ich w szczególności prosimy o wstawiennictwo.

O Ich szczególnej opiece, mogą też świadczyć wydarzenia związane z firmą RUAH:

• 13.05.2017 napisanie listu do Ojca Świętego Franciszka

• 13.06.2017 otrzymanie odpowiedzi z Watykanu

• 13.07.2017 zatwierdzenie pomysłu przez Komisję przyznającą dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej

• 13.09.2017 oficjalne rozpoczęcie działalności RUAH

Dzięki ich pomocy nie poddajemy się, tylko pokonujemy przeciwności i idziemy dalej, do przodu.