Poznaj Świętych Ruah

Najpiękniejsze modlitwy oraz życiorysy

św. Franciszek - patron od przyrody
św. Teresa - patronka misji katolickich
św. Rita - patronka od trudności