o Świętych

Poznaj Świętych Ruah

Najpiękniejsze modlitwy oraz życiorysy

św. Faustyna – patronka Miłosierdzia

św. Antoni – patron zagubionych

św. Franciszek – patron od przyrody

św. Teresa – patronka misji katolickich

św. Rita – patronka od trudności