Modlitwa za wstawiennictwem św. Teresy z Lisieux

Święta Tereso,

Co mogę Panu Jezusowi podarować?

Jakimi czynami Jego serce uradować?

By nie pamiętał o moich złościach?

By mi pomagał zawsze w trudnościach?

Czy wystarczy uczyć się pilnie,

z lenistwem walczyć usilnie?

Czy wystarczy starszym nie pyskować

i za wszystko pięknie dziękować?

Czy wystarczy do ludzi się uśmiechać

i gniewem nigdy nie wybuchać?

Czy wystarczy bliźniemu pomóc w potrzebie,

by bez problemu znaleźć się w niebie?

 

Święta Tereso,

Ty na te wszystkie moje rozterki i wahania,

udzielasz mi doskonałego rozwiązania:

Na niebo nie można sobie zapracować.

Na zbawienie nie trzeba jak wół harować.

Wystarczy kroczyć dziecka drogą małą,

by z Bogiem spędzić wieczność całą.

 

 

(Alicja Bukowska)