Jak powstało nasze logo Ruah.eu?

Logo Ruah.eu to gołębica trzymająca w dziobie igłę z nawleczoną nitką.

Logo Ruah.eu zrodziło się w czasie koncertu „Bądź jak Jezus” w Mysłowicach w 2017 roku. To sam Duch Święty przyszedł z tym obrazem. Gołąb to symbol Ducha Świętego, igła jest symbolem szycia, a czerwona nić i powstający z niej napis Ruah – ma symbolizować na nowo tchnienie, ożywienie do życia wszystkiego, co będzie naszym dziełem.