Dzięki pozytywnie rozpatrzonej ocenie w FIO Lokalnie, udało nam się uzyskać środki na doposażenie naszej Fundacji.

FIO Lokalnie umożliwiło nam zakupienie najpotrzebniejsze rzeczy. Z uzyskanego wsparcia w kwocie 5.000,00 zł netto udało nam się zakupić urządzenie wielofunkcyjne, wraz z wymiennymi tuszami, które na co dzień pomaga nam w drukowaniu, kopiowaniu, skanowaniu dokumentów, konspektów zajęć, wszelkich potrzebnych materiałów.

Z uzyskanego dofinansowania na doposażenie naszej Fundacji, zakupione zostały również artykuły na zajęcia plastyczne z dziećmi, artykuły biurowe, 10 krzeseł i 2 stoły, które wykorzystujemy w trakcie zajęć, spotkań pracowników, wolontariuszy Fundacji. Te wszystkie rzeczy pozwoliły nam objąć działaniami Fundacji większą ilość osób.