Logo Ruah.eu

Jak powstało nasze logo Ruah.eu? Logo Ruah.eu to gołębica trzymająca w dziobie igłę z nawleczoną nitką. Logo Ruah.eu zrodziło się w czasie koncertu „Bądź jak Jezus” w Mysłowicach w 2017 roku. To sam Duch Święty przyszedł z tym obrazem. Gołąb to symbol...